Sunset over Seulawah Mountain, Atjeh. Sunset over Seulawah Mountain, Atjeh.

Sunset over Seulawah Mountain, Atjeh.

Mesjid Baiturrahman, Atjeh. Mesjid Baiturrahman, Atjeh.

Mesjid Baiturrahman, Atjeh.

Rubiah Island, Atjeh. Rubiah Island, Atjeh.

Rubiah Island, Atjeh.

Rubiah Island, Atjeh. Rubiah Island, Atjeh.

Rubiah Island, Atjeh.

Kuala Namu International Airport, North Sumatera. Kuala Namu International Airport, North Sumatera.

Kuala Namu International Airport, North Sumatera.